Založenie firmy s.r.o.

Cena za balík na založenie s.r.o. je len 356,- Eur (Cena je konečná)


V cene balíka na založenie s.r.o. je zahrnuté:

- osobná konzultácia o založení s.r.o.
- spracovanie všetkých listín, dokumentov na Živnostenský register
- vybavenie Živnostenského listu
- spracovanie všetkých listín, dokumentov na Obchodný register
- spísanie súhlasu vlastníka(ov) nehnuteľností so zápisom sídla spoločnosti do Obchodného registra
- návrh na zápis s.r.o. do Obchodného registra
- kolky na Obchodný register (165,75 Eur)
- registrácia na daňovom úrade k dani z príjmov, príp. k dani zo závislej činnosti, dani z pridanej hodnoty

 

Viac o založení firmy s.r.o. nájdete na stránke www.Ekonomi.sk

 

356 Eur = 165,75 Eur (kolky na Obchodný register) + 190,25 Eur (naša odmena za založenie s.r.o.)